2020 Yılı Fizibilite Desteği Başvuru Sonuçları

2020-yili-fizibilite-destegi-basvuru-sonuclari

Fizibilite Desteği Programının amacı, Bölge Planı ve Ajans Çalışma Programında belirlenen Sonuç Odaklı Programlar (SOP) çerçevesinde, TRB1 Bölgesinin ( Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) kalkınmasına ve rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik proje havuzunun güçlendirilmesi doğrultusunda uygun yatırım proje önerilerinin fizibilite ve eklerinin hazırlanmasını sağlamaktır.

Bu kapsamda belirlenen öncelik alanlarında;

Öncelik 1: İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve İhracatın Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programının özel amaçlarına ulaşılmasına katkı sağlayacak yatırımların fizibilite raporlarının hazırlanması

Öncelik 2: Yukarı Fırat Havzası Turizm Destinasyonu Geliştirilmesi ve Markalaştırılması Sonuç Odaklı Programının özel amaçlarına ulaşılmasına katkı sağlayacak yatırımların fizibilite raporlarının hazırlanması

Öncelik 3: Tarımsal Üretimde Katma Değerli Üretime Geçiş Sonuç Odaklı Programının özel amaçlarına ulaşılmasına katkı sağlayacak yatırımların fizibilite raporlarının hazırlanması

Öncelik 4: Kamu yatırım projelerine yön verecek nitelikte fizibilite raporlarının hazırlanması

Toplam 600.000 TL bütçe tahsis edilen 2020 Yılı Fizibilite Desteği kapsamında başarılı bulunan her bir projeye en az 40.000en çok 100.000 TL tutarında hibe desteği sağlanabilecektir.
 
Gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapıldıktan sonra Ajans Yönetim Kuruluna sunulan başvurular,  22.12.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile onaylanmış olup, başarılı proje listesi aşağıdaki gibidir:
 

BAŞVURU SAHİBİPROJE ADI
Bingöl Belediye BaşkanlığıBingöl Zimmet Tepe Rekreasyon Alanı Fizibilite Çalışması
Bingöl İl Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler MüdürlüğüBingöl Engelsiz Yaşam Köyü Fizibilite Çalışması
Elazığ 2, Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanlığıİhtisaslaştırılmış Küçük Sanayi Sitesi Fizibilitesi

 
Başvuru sahibinin sözleşmeye davet yazısının kendisine tebliğinden itibaren en geç 15 gün içerisinde sözleşme imzalamak üzere Ajansımıza müracaat etmesi gerekmektedir. Süresi içerisinde sözleşme imzalamaya gelmeyen kurum ve kuruluşlar haklarından feragat etmiş sayılırlar.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Ajans Genel Sekreterliği