ENDÜSTRIYEL GELIŞIM MALI DESTEK PROGRAMI SONUÇLARI
2019-09-10 09:33:32

Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı kapsamında sunulan projelerin Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde ön incelemeleri tamamlanmış, daha sonra teknik ve mali değerlendirmeleri Ajans dışından Bağımsız Değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilmiş ve Değerlendirme Komitesi tarafından kontrol edilmiştir. Gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra Yönetim Kurulu tarafından 07.08.2019 tarihinde onaylanan başarılı proje listesi ekte sunulmuştur.  

Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı kapsamında toplam 114 proje teklifi alınmış, bunlardan 12 tanesi İlimizden sunulmuştur. Ön inceleme aşamasında başarılı olup, teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçen 104 projeden 35’i asil olarak başarılı bulunmuş, 7 adet proje de yedek olarak belirlenmiştir. İlimizden 6 proje asil ve 1 proje yedek olarak listeye girmiştir. 

Endüstriyel Gelişim Mali Destek Programı kapsamında sağlanacak desteklerin ilimizin kalkınmasına önemli katkılar sağlamasını temenni ederiz.
 
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.