Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Tebliği Yayımlandı
2019-09-10 09:13:58

2 Ağustos 2019 tarihli ve 30850 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ 13. ETAP KAPSAMINDA TARIMA DAYALI YATIRIMLARIN DESTEKLENMESİ HAKKINDA TEBLİĞ kapsamında yeni yatırım yapmak, mevcut işletmesini büyütmek veya ekipman ve teknoloji yenilemek isteyen yatırımcılar, toplam proje bütçesinin en fazla yüzde ellisini hibe olarak alabileceklerdir. 

YATIRIM KONULARI:

Ekonomik Yatırımlar Kapsamında;

Tarımsal ürünlerin işlenmesi paketlenmesi ve depolanması (Bitkisel Ürünler, Hayvansal Ürünler, Su Ürünleri, Çelik Silo, Soğuk Hava Deposu)

Yenilenebilir enerji kaynakları kullanan yeni seraların yapımı (jeotermal, biyogaz, güneş ve rüzgâr)

Proje kapsamında yer alan tesislerde kullanılmak üzere enerji üretim tesisleri

Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması yatırımları,

Tarımsal üretime yönelik sabit yatırımlar

I- Büyükbaş İçin Sabit Yatırımlar  (Etçi ve Sütçü Damızlıklar (Sığır/Manda) ve Besiler)

II- Küçükbaş İçin Sabit Yatırımlar  Et (Koyun/Keçi) /  Süt (Koyun/Keçi)

III- Hindi ve Kaz Yetiştiriciliği İçin Sabit Yatırımlar   Et (Hindi/Kaz)

IV- Su Ürünleri Yetiştiriciliğine Yönelik Sabit Yatırımlar

 V-Kültür Mantarı Üretimine Yönelik Sabit Yatırımlar

Kırsal Ekonomik Altyapı Yatırım Konularında;

Kırsal Turizm Yatırımları,

Çiftlik Faaliyetlerinin Geliştirilmesine Yönelik Altyapı Sistemleri,

El Sanatları ve Katma Değerli Ürünler,

Bilişim Sistemleri ve Eğitimi

hibe desteği kapsamında değerlendirilir.