2018 YILI TURİZM VE ENDÜSTRİYEL GELİŞME MALİ DESTEK PROGRAMI SONUÇLARI
2018-06-28 18:04:20

2018 yılı Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programı kapsamında sunulan projelerin, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’na uygun şekilde, ön incelemeleri tamamlanmış, daha sonra teknik ve mali değerlendirmeleri Ajans dışından Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılmış ve Değerlendirme Komitesi tarafından kontrol edilmiştir. Gerekli inceleme ve değerlendirmeler yapıldıktan sonra Yönetim Kurulu tarafından 27.06.2018 tarihinde onaylanan başarılı proje listesi ekte sunulmuştur.
  
Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programı kapsamında toplam 51 proje teklifi alınmıştır. Ön inceleme aşamasında başarılı olup, teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçen 51 projeden 21’i asil olarak başarılı bulunmuştur. 4 adet proje de yedek olarak belirlenmiştir.
Bağımsız Değerlendiriciler ve Değerlendirme Komitesi tarafından yapılan inceleme ve değerlendirme sonucu başarılı olamayan projelerin sahiplerine de yazılı olarak bilgi verilecektir. Ayrıca sözlü olarak bilgi almak isteyen başvuru sahipleri randevu almak suretiyle Ajans uzmanlarıyla görüşerek bilgi alabileceklerdir.

Asil listede yer alan Başvuru Sahipleri ile yapılacak sözleşmelere ve proje uygulama takvimine ilişkin duyuru ve bildirimler daha sonra yapılacaktır. Asil listede yer alan Başvuru Sahipleriyle herhangi bir sebeple sözleşme imzalanmaması halinde, yedek listedeki Başvuru Sahipleri sıra ile sözleşmeye davet edilecektir.

2018 yılı Turizm ve Endüstriyel Gelişme Mali Destek Programı kapsamında sağlanacak desteklerin bölgemizin kalkınmasına önemli katkılar sağlamasını temenni ederiz.
 
 Kamuoyuna saygıyla duyurulur.Başvuru sonuçları için lütfen tıklayınız