TUNCELİ KENT LOGOSU TASARIM YARIŞMASI
2018-05-24 16:13:43

Fırat Kalkınma Ajansı, Tunceli Valiliği, Tunceli Belediyesi, Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası ile Tunceli Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği işbirliğinde “Tunceli Kent Logosu Tasarım Yarışması” düzenlenecek.

1. Konu ve Amaç:

Kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütleri başta olmak üzere, “Tunceli” kimliği altında faaliyet gösteren resmi ya da özel bütün paydaşların, arzu etmeleri halinde her türlü iş ve işlemlerinde kullanmalarını sağlamak üzere, kentin; doğal, tarihi ve turistik dokusunu ön plana çıkartan bir logo tasarımı gerçekleştirmek ve bu sayede şehrin tanıtımına katkı sağlamak.

2. Değerlendirme Kriterleri:

Yarışmaya katılan eserler 8 kişiden oluşan teknik jüri oylaması akabinde halk oylamasına sunulacaktır. Teknik jüriden geçen en iyi 3 adet eser halk oylamasına sunulacaktır. Oylama sonucu en yüksek oyu alan eser ödüle hak kazanacaktır.

Yarışmaya katılan tasarımların özgün olması ilk koşuldur. Çalışmalar, kavramsal yaklaşım, estetik, bütünlük ve konuya bağlılık açısından değerlendirilecektir.

Yarışmaya katılan tasarımlar aranılan kriterlere uygun olmaması durumunda değerlendirmeye tabii tutulmayacaktır.

3. Amblem / Logonun Kullanım Alanları:

Yarışma sonunda seçilecek Logo Tasarımı, Tunceli ilinin tanıtımına yönelik etkinliklerde, her türlü basılı malzemede (ayrıca 3 boyutlu olarak), web sayfası ve tanıtım filmi gibi hareketli mecralarda kullanılabilecektir. Tasarımda, kullanım alanlarındaki çeşitlilik göz önüne alınmalıdır.

4. Kimler Katılabilir?

Yarışmaya Profesyonel ve Amatör herkes katılabilir. Her katılımcı en fazla 3 adet eserle katılabilir.

5. Teknik Koşullar:

Eserler sadece amblemden oluşmamalıdır. Amblem+”Tunceli” yazısı ya da “Tunceli” yazısı logotype olarak tasarlanmalıdır. Yazı fontunun özgün olması tercih sebebi olacaktır.

Her Tasarım A4 (21 x 29,7cm) ebadında, beyaz zemin üzerine uzun kenarı 15 cm’yi geçmeyecek şekilde yerleştirilecek, kâğıdın alt kısmında tasarımın küçültülmüş renkli ve siyah-beyaz şekilleri, kısa kenarı 25 mm’den büyük olmayacak şekilde yer alacaktır. Çıktılar, paspartusuz biçimde, karton, fotoblock v.b. malzemeye yapıştırılmadan teslim edilecektir. Çalışmalar ayrıca aşağıda belirtilen teslimat adresine CD’ye yüklenmiş halde FreeHand, Illustrator, Corel Draw, vb. program formatlarında ve ayrıca 300 dpi jpg olarak teslim edilmelidir. Yarışma sonucunda gönderilen eserler 15 gün içinde alınabilecektir.  

6. Başvuru Koşulları:

Yarışmaya katılmak isteyenler, başvuru formunu ve iş bu şartnameyi www.investintunceli.gov.tr ve www.fka.gov.tr web sitesinden edinebilirler.

İmzalanan başvuru formu (Başvuru belgesinde belirtilecek tüm bilgilerin doğruluğunun sorumluluğu imza sahibinindir. Bu bilgiler nedeniyle doğabilecek her türlü hukuksal sorumluluk imza sahibine aittir.) eksiksiz olarak doldurulup, imzalanan şartnameyle birlikte bir zarfa konacak ve zarf kapatıldıktan sonra üzerine sadece 6 harf / rakamdan oluşan RUMUZ yazılacaktır. Aynı rumuz, çalışmanın arka yüzünde ve CD’nin ön yüzünde de yer almalıdır. Amblem / Logo tasarımının üzerinde isim, imza veya ayırıcı bir işaret bulunamaz. Bu tip ayrıştırıcı unsur bulunduran çalışmalar yarışma dışı bırakılır.

Yarışmaya katılmak isteyenler başvuru formunu ve şartnameyi 24/05/2018 tarihinden başlayarak, son başvuru tarihi olan 08/07/2018 Cuma günü saat: 18:00’a kadar Fırat Kalkınma Ajansı Tunceli Yatırım Destek Ofisi adresine (Fırat Kalkınma Ajansı Tunceli YDO, Atatürk Mah. Hatice Beyaztaş Cad. 14. Sokak Serdar Apt. No:2 MERKEZ/TUNCELİ Tel No: +90 428 213 34 84) elden teslim edilmiş ya da o tarihte posta veya kargoya verilmiş şekilde eksiksiz olarak iletmelidirler. Postadaki gecikme ve hasardan Fırat Kalkınma Ajansı sorumlu değildir. Bu tarihten sonra yapılan veya posta ya da kargoya verilen başvurular dikkate alınmaz.

7. Yarışma Takvimi:

Yarışma Başlangıç Tarihi: 24 / 05 / 2018

Yarışma Son Başvuru Tarihi: 08 / 07 / 2018

Seçici Kurul Değerlendirmesi:  09-11 / 07 / 2018

Halk Oylaması Tarihleri: 16-29 / 07 / 2018

Halk Oylaması Sonuçlarının İlan Edilmesi: 01 / 08 / 2018

8. Seçici Kurul:

Prof. Dr. Hacı Yakup ÖZTUNA: Dokuz Eylül Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Mehmet Fırıncı: Dokuz Eylül Üniversitesi Emekli Öğretim Üyesi

Fatih ÖZDEMİR: İnönü Üniversitesi Güzel Sanatlar Ve Tasarım Fakültesi Öğretim Üyesi

Selçuk NERKİS: Munzur Üniversitesi GSF Öğretim Görevlisi

İnan SOYLU: Öğretmen Sanatçı

İsmail ASLAN: Görsel İletişim Tasarımcısı

Hüseyin SOYLU : Öğretmen İllustrator – Grafik Tasarımcı

Eray Utku ÖZEK: Kurum Temsilcisi

10. Ödüller:

Birincilik Ödülü: 10.000 TL

Mansiyon Ödülü: 1.000 TL

11. Amblem / Logo Hakları:

Yarışmada birincilik ödülü alan Amblem / Logoların, telif ve yayın hakları Fırat Kalkınma Ajansı’na ait olacak ve Ajans bu çalışmalardan istediğini kullanmakta serbest olacaktır. Sözü edilen çalışmalar, Fırat Kalkınma Ajansı tarafından her türlü görsel / yazılı iletişimde kullanılabilecek ve Fırat Kalkınma Ajansı arşivine girecektir.

Seçici Kurul, değişiklik isteme şartıyla Amblem / Logoya birincilik ödülü vermeye yetkilidir. Yarışmada birinci seçilen yarışmacı, birincilik ödülü alan tasarımlarının telif ve yayın haklarını, kendisine ödenmiş olan ödül bedeli ile, süresiz olarak Fırat Kalkınma Ajansı’na vermiş olduğunu ve buna bağlı olarak, gerek Fikri Sınai Haklar Kanunu, gerekse diğer ilgili mevzuat gereğince yasaların verdiği en geniş ölçüde, sözü edilen tasarım(lar)ın FSEK 20,21,22,23,24.maddelerinde belirtildiği şekilde, çoğaltma, işleme, yayma, temsil, umuma iletim gibi mali hakları ile yine FSEK 14,15,16,17.maddelerinde belirtildiği şekilde, adın belirtilme yetkisi, eserde değişiklik yapma yetkisi, umuma arz yetkisi, eser sahibinin zilyet ve malikine karşı haklarını kullanma yetkisi gibi bilumum manevi haklarını Fırat Kalkınma Ajansı’na devrettiklerini kabul ve taahhüt ederler.

Bu şekilde kullanılan Amblem / Logolar için tasarım sahibi, verdiği izni sonradan kesinlikle geri almayacağını ve Amblem / Logonun yukarıdaki şekilde kullanılmasını men etmeyeceğini, bir başkasına hak tesis etmeyeceğini, başkaca herhangi bir telif hakkı veya maddi / manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Yarışmanın tamamlanmasından sonra da olsa dereceye giren tasarımların özgünlüğü ile ilgili (kopya, çalıntı vb.) oluşabilecek her türlü hukuki ve mali sorundan yarışmacı sorumludur.

Yarışmada birinci olan tasarımcı, birinci seçilen Amblem / Logolar için Fırat Kalkınma Ajansı’ndan yada başkaca kişilerden herhangi bir başlık altında hiçbir şekilde başkaca bir bedel talebi olmayacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

12. Diğer Hususlar

Taahhütlerin yerine getirilmemesi; başvuru formunda belirtilen bilgilerin doğru olmaması veya şartnameye aykırılık olduğunun Fırat Kalkınma Ajansı tarafından tespit edilmesi halinde, ödeme yapılmaz; yapılmış bir ödeme var ise, ödül tutarı Fırat Kalkınma Ajansı’na iade edilir.

Yarışma; eserlerin ihtiyacı karşılamaması halinde ya da diğer herhangi bir nedenle tekrarlanabilir veya her aşamasında iptal edilebilir. 

Şartname ve Başvuru Formu için tıklayınız.