ON BİRİNCİ KALINMA PLANI TUNCELİ TOPLANTILARI YAPILDI
2018-02-16 10:40:54

On Birinci Kalkınma Planı Tunceli Toplantıları


Kalkınma Bakanlığı ve Fırat Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen On Birinci Kalkınma Planı hazırlıkları kapsamında Tunceli’de geniş katılımlı, kadınlar ve gençlere yönelik olmak üzere üç adet toplantı yapıldı.


2019-2023 yıllarını kapsayacak olan “On Birinci Kalkınma Planı” hazırlıkları kapsamında, Başbakanlık Genelgesi gereğince merkezi düzeyde gerçekleştirilen özel ihtisas komisyonları ve istişare toplantılarının yanında 81 ilde yerel paydaşların kalkınma sürecine dâhil olmaları amacıyla toplantılar yapılmaktadır.

Tunceli Grand Şaroğlu Otelde 14.02.2018 tarihinde düzenlenen genel katılımlı toplantının açılış programına, Tunceli Vali Yardımcısı Akın ZOR, Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut ÖZTOP ve kamu kurum müdürleri ile davetliler katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını yapan Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mesut ÖZTOP, Türkiye’nin Devlet Planlama Teşkilatı ve sonrasında Kalkınma Bakanlığıyla beraber planlı bir şekilde kalkınma ve büyüme hedefleri belirlediğini söyledi.


ÖZTOP, 2014-2018 yıllarını kapsayan Onuncu Kalkınma Planı’nın yürürlükte olduğunu anımsatarak, “2018 yılı sonu itibariyle de bu kalkınma planı tamamlanmış ve 2019-2023 dönemini kapsayan 11. Kalkınma Planı yürürlüğe girmiş olacak. 10. Kalkınma planıyla ilgili 2012 yılında paydaşlarımızın görüşleri alınmıştı. Ülkemiz genelinde toplam 7 bin 200 kişiye ulaşılmış ve görüşleri 10. Kalkınma Planı’na yansıtılmıştı. 11. Kalkınma Planı için de 81 ilde çok sayıda vatandaşımızın, kadınlarımızın, gençlerimizin görüşlerine ulaşılması hedefleniyor.” diye konuştu.

Toplantı 11. Kalkınma Planı öncelikleri, politikaları ve tedbirleri bazında, çalıştay formatında yapıldı. Ayrıca kadınların sosyal hayata entegrasyonu ve istihdama katılımları başlıkları altında ayrı bir çalıştay gerçekleştirildi.

Gençlere Yönelik Toplantı Munzur Üniversitesi’nde Yapıldı

On Birinci Kalkınma Planı kapsamında gençlerin sosyal hayata entegrasyonu ve istihdama katılımları başlıkları ise Munzur Üniversitesi’nde 15.02.2018 tarihinde yapılan toplantıyla ele alındı. Toplantıya Munzur Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hikmet ESEN, Munzur Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi Müdürü Yrd. Doç. Dr. Ekrem AKBULUT, öğretim üyeleri ve çok sayıda genç katılım sağladı. Katılımın yoğun olduğu toplantıda gençler sorunlarını ve çözüm önerilerini dile getirerek kalkınma planına katkı sağladılar.