4. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI GERÇEKLEŞTİRİLDİ
2015-09-30 16:03:41

 

Bölgemiz ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, sürdürülebilir kalkınma alanında yaşanan gelişmeler, bu gelişmelere ne ölçüde uyum sağladığımız ile daha sağlıklı bir kalkınma için yapılması gerekenlerin tespiti konularında bölgesel kalkınma uygulamalarının değerlendirilmesi gittikçe önem kazanmaktadır.
 
Fırat Kalkınma Ajansının faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri) iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı ile bölgesel kalkınma alanında çalışmalarda bulunan bilim adamları, uygulamacılar ve üniversiteler dışındaki araştırmacılar buluşturularak karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine ve bir yol haritası oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır.
 
Bu amaçlara yönelik olarak ilki 2011 yılında Malatya’da, ikincisi 2013 yılında Elazığ’da, üçüncüsü 2015 yılında Bingöl’de gerçekleştirilen ve geleneksel hale gelen konferansın dördüncüsü Munzur Üniversitesi ev sahipliğinde ve Munzur Üniversitesi ile Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde 21-23 Eylül 2017 tarihlerinde Tunceli’de gerçekleştirilmiştir.
 
 Konferansın açılış konuşmalarında Tunceli Valisi Sayın Tuncay SONEL, Kalkınma Bakanı Yardımcısı Sayın Yusuf COŞKUN, Munzur Üniversitesi Rektörü Sayın Prof. Dr. Ubeyde İPEK ve Fırat Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Mesut ÖZTOP konferans ile ilgili iyi niyet dileklerini katılımcılar ile paylaştılar.

Konferansta kalkınma odağında 50 temada, 36 farklı oturumda 289 katılımcı tarafından toplam 255 bildiri sunulmuştur. Etkinlikte; Enerji ve Finans politikaları alanında dünyanın önde gelen isimlerinden Asset Solution Şirketi Baş Danışmanı SanfordGarland HENRY “Bölgesel Güç Konseptinin Geliştirilmesi ve Avrupa Deneyimi”, Enerji Yatırımları ve Finansman alanında yine önemli isimlerden Global ResourcesPartnership CEO’su Mehmet ÖĞÜTÇÜ “Bölgesel Kalkınmanın Uluslararası Boyutu”, Türkiye Ekonomi Kurumu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ercan UYGUR “HaneHalkı Gelir Dağımı ve Tasarruflar”, Namık Kemal Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü Prof. Dr. Bülent EKER “ Kümelenme Çalışmaları ve Kalkınma Üzerine Etkileri”, Berlin Teknik Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Şahin ALBAYRAK “Dijital Dönüşümün Toplumsal ve Ekonomik Etkileri”, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mevlüt ÖZEN “Bölgesel Kalkınmada Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi”, Marmara Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Alaeddin YALÇINKAYA “2017 Yılında Küreselleşme ve Bölgeselleşme Kapsamında Ezberbozan Gelişmeler”, Karafırın Yönetim Kurulu Başkanı Orhan KARAL “Kırsal Kalkınmada Girişimcilik”, BDDK eski İmar Bankası temsilcisi Zeki Cumhur DOĞAN “Bölgesel Kalkınmada Gençlerin Eğitiminin Rolü” isimli sunumları ile etkinliğe katılım sağlamışlardır.

Etkinlik 23 Eylül’de gerçekleşen sosyal program ile sona erdi. Sosyal program kapsamında Munzur Vadi’ sinde bulunan Ana Fatma Ziyareti katılımcılar tarafından ziyaret edildi. Tunceli’nin doğasını ve yöresel ürünlerini çok beğendiklerini dile getiren katılımcılar etkinlikten memnuniyetlerini ifade ederek ayrıldılar.