4. ULUSLARARASI BÖLGESEL KALKINMA KONFERANSI TUNCELİ'DE YAPILACAK
2015-09-30 15:58:46

Bölgemiz ve ülkemizin kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla, sürdürülebilir kalkınma alanında yaşanan gelişmeler, bu gelişmelere ne ölçüde uyum sağladığımız ile daha sağlıklı bir kalkınma için yapılması gerekenlerin tespiti konularında bölgesel kalkınma uygulamalarının değerlendirilmesi gittikçe daha fazla önem kazanmaktadır. Fırat Kalkınma Ajansı'nın faaliyet gösterdiği TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illeri) iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı ile bölgesel kalkınma alanında çalışmalarda bulunan bilim adamları, uygulamacılar ve üniversiteler dışındaki araştırmacılar buluşturularak karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine ve bir yol haritası oluşturulmasına katkı sağlanmaktadır. Bu amaçlara yönelik olarak ilki 2011 yılında Malatya’da, ikincisi 2013 yılında Elazığ’da, üçüncüsü 2015 yılında Bingöl’de gerçekleştirilen konferansımızın dördüncüsü ise Munzur Üniversitesi ve Fırat Kalkınma Ajansı işbirliğinde Tunceli’de gerçekleştirilecektir. Konferansta sunulan bildirilerden seçilenler Munzur Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi ve International Journal of Pure and Applied Sciences dergilerinde yayınlanacaktır.

 

Sizleri de bu çerçevede 21- 23 Eylül 2017 tarihlerinde Tunceli’de gerçekleştireceğimiz 4. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansına davet etmekten mutluluk duyarız.

Ayrıntılı bilgi için: bolgeselkalkinmakonferansi.org