YTB Kültürel Çalışmalar Mali Destek Programı
2015-05-05 15:38:36

Kültürel Çalışmalar Mali Destek Programı’nın amacı; yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın, bulundukları ülkelerin çok kültürlü atmosferi içerisinde kimlik, kültür ve medeniyetlerini yaşatabilmelerine, bu doğrultuda kültürlerarası etkileşimin teşvik edilerek toplumlar arası ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacak programlar hazırlamaktır. Bu kapsamda belirlenen öncelikli faaliyet başlıkları şunlardır:

 • Vatandaşlarımızın kendi kültürlerini yaşatabilmeleri doğrultusunda düzenlenen kültürel etkinlikler,
 • Kültürler arası iletişimi arttıracak programlar,
 • Medeniyet ve tarih konulu çalışmalar,
 • Gençlere yönelik çalışmalar,
 • Göçün tarihine yönelik arşiv oluşturma ve müze çalışmaları.

Bu program çerçevesinde Başkanlık tarafından proje bütçesine sağlanabilecek en çok tutar70.000,00 TL’dir

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Bu program kapsamında; kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden, yurtiçinde ya da ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada veya Norveç’te kurulmuş;

 1. Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.)
 2. Üniversiteler

başvuru yapabilirler.

Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu

Bu program kapsamında, kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz, yurtiçinde ya da ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada veya Norveç’te kurulmuş;

 1. Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.)
 2. Üniversiteler

projenin yürütülmesinde başvuru sahibi ile birlikte sorumluluk ve görev üstlenecek uygun proje ortağı olarak kabul edilebilir.

Proje başvurularında, yurtdışında uygulanacak projeler için proje ortağı bulunması zorunlu olmamakla birlikte, proje ortağı bulunması, değerlendirme aşamasında avantaj sağlayacaktır. Türkiye’de uygulanacak projeler için Türkiye’den en az bir proje ortağı bulunması zorunludur.

 • İlk dönem başvurular: 15/04/2015  15/06/2015 Türkiye saatiyle saat 18:00’e kadar,
 • İkinci dönem başvurular: 15/07/2015  15/09/2015 Türkiye saatiyle saat 18:00’e kadar

alınacaktır. Bu tarihler dışında sistem üzerinden başvuru yapılamayacaktır.

Detaylı bilgi için tıklayınız.