YTB Herkes için Adalet Mali Destek Programı
2015-05-03 18:36:03

Herkes İçin Adalet Programı’nın amacı; Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yasal hak ve yükümlülükleri ile ilgili bilgilendirilmeleri, sıklıkla yaşanan hukuki sorunlara yönelik farkındalığın artırılması ve hukuki sorunlara çözüm üretebilecek destek mekanizmalarının geliştirilmesidir. Bu kapsamda belirlenen öncelikli konu başlıkları şunlardır:

  • Yasal hak ve yükümlülüklere yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetleri
  • Hukuki çalışma ve yayınlar
  • Hukuk alanında faaliyet gösteren STK’lara yönelik kapasite geliştirme çalışmaları
  • İlgili kuruluşlar arasında etkin işbirliği ve uluslararası ağ geliştirme çalışmaları

Bu program çerçevesinde Başkanlık tarafından proje bütçesine sağlanabilecek en çok tutar250.000,00 TL’dir

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?

Bu program kapsamında; kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden, ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç ve Türkiye’de kurulmuş;

  1. Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.)
  2. Üniversiteler (başvurunun uygun bulunması halinde rektörlük onayının belgelenmesi şartıyla fakülteler, araştırma merkezleri, enstitüler, dil merkezleri)

başvuru yapabilirler.

Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu

Bu program kapsamında; kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden, ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç ve Türkiye’de kurulmuş;

  1. Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.)
  2. Üniversiteler (başvurunun uygun bulunması halinde rektörlük onayının belgelenmesi şartıyla fakülteler, araştırma merkezleri, enstitüler, dil merkezleri)

projenin yürütülmesinde başvuru sahibi ile birlikte sorumluluk ve görev üstlenecek uygun proje ortağı olarak kabul edilebilir.

Ortak olacak kuruluşlar Ortaklık Beyannamesi doldurmalıdırlar. Ortaklık Beyannamesi, her bir proje ortağı için ayrı ayrı doldurularak ortağın yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır. Ortaklık beyannamesi ve yasal temsilcinin yetkisini kanıtlayıcı belgeler başvuru formuyla birlikte sunulmalıdır.

Başvuru Adresi

 

Proje başvuruları, online olarak üyelik kaydının tamamlanmasının ardından aşağıdaki adresten yapılabilmektedir:

http://proje.ytb.gov.tr/

Sorularınız için e-posta adresi: adalet15@ytb.gov.tr

Başvuru Takvimi

  • İlk dönem başvurular: 15/04/2015 – 15/06/2015 Türkiye saatiyle saat 18:00’e kadar,
  • İkinci dönem başvurular: 15/07/2015 – 15/09/2015 Türkiye saatiyle saat 18:00’e kadar

alınacaktır. Bu tarihler dışında sistem üzerinden başvuru yapılamayacaktır.

Rehberi indirmek için tıklayınız.