Su Ürünleri

 

Tunceli ilinde alabalık yetiştiriciliğine elverişli olan kaynak, dere ve çay sularının değerlendirilmesi ile bu amaca yönelik tesisler kurulabilir. Yöre doğal su kaynakları bakımından çok zengin olup, su ürünleri, özellikle alabalık üretimi için önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Munzur dağlarından doğup, il merkezinden geçerek Keban baraj gölüne dökülen Munzur Çayı, dünyaca meşhur alabalıkları bünyesinde barındırmaktadır.

Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün 2016 yılı verilerine göre alabalık yetiştiriciliği ile ilgili birtakım veriler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.

Tunceli İli Alabalık Verileri

İlçe

Yetiştiricilik Şekli

Tesis Kapasitesi

Ağ Kafeslerde

 Alabalık Yetiştiriciliği 

Beton Havuzlarda

 Alabalık Yetiştiriciliği 

 Yavru Üretimi 

 Sofralık Alabalık 

(Ton/Yıl)

 Yavru Alabalık 

(Adet/Yıl)

Mazgirt

2

2

1

740

6.000.000

Nazımiye

-

1

-

45

-

Ovacık

-

3

1

554

10.000.000

Pertek

5

-

-

570

-

Çemişgezek

8

1

1

5070

30.000.000

Centre Province

2 - - 54 -

TOPLAM

17

7

3

7033

46.000.000