Su Ürünleri

 

İlçe

Yetiştiricilik Şekli

Tesis Kapasitesi

Ağ Kafeslerde

 Alabalık Yetiştiriciliği 

Beton Havuzlarda

 Alabalık Yetiştiriciliği 

 Yavru Üretimi 

 Sofralık Alabalık 

(Ton/Yıl)

 Yavru Alabalık 

(Adet/Yıl)

Mazgirt

2

2

1

740

6.000.000

Nazımiye

-

1

-

45

-

Ovacık

-

3

1

554

10.000.000

Pertek

5

-

-

570

-

Çemişgezek

8

1

1

5070

30.000.000

Centre Province

2 - - 54 -

TOPLAM

17

7

3

7033

46.000.000

Kaynak: Tunceli İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, 2016