Hayvancılık

Hayvancılık Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar

  • Arıcılık
  • Et besiciliği
  • Süt sığırcılığı
  • Et ve yumurta tavukçuluğu
  • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği (Koyunculuk)

 

Tunceli’de hayvancılık halkın temel geçim kaynağını teşkil eder. Fakat organize bir besi hayvancılığı gelişmemiştir. Sığır, koyun ve kıl keçisi beslenir. İlin iklimsel özellikleri ve bitki örtüsü arıcılık faaliyeteri için çok uygundur. İlin yüksek hayvancılık potansiyeli kullanılarak süt ve süt ürünleri ya da et ve et ürünleri üstüne yüksek kalitede ürün üretebilecek yatırıma elverişlidir. İlin iklimsel özellikleri ve bitki örtüsü ve ilde sanayinin gelişmemiş olması arıcılık faaliyeteri için Tunceli’yi çok cazip hale getirmektedir. 

Tunceli ilinde alabalık yetiştiriciliğine elverişli olan kaynak, dere ve çay sularının değerlendirilmesi ile bu amaca yönelik tesisler kurulabilir. Yöre doğal su kaynakları bakımından çok zengin olup, su ürünleri, özellikle alabalık üretimi için önemli bir potansiyel teşkil etmektedir. Munzur dağlarından doğup, il merkezinden geçerek Keban baraj gölüne dökülen Munzur Çayı, dünyaca meşhur alabalıkları bünyesinde barındırmaktadır.

 

Hayvan Türü

  Yetişkin  

   Genç-Yavru    

  Toplam  

  Sağılan Hayvan Sayısı  

  Üretilen Süt (Ton) 

Sığır (Yerli)   

2.965     

1.137

4.102

2.028

2.718

Manda

-

-

-

-

-

Sığır (Kültür)

6.320

2.053

8.373

3.729

13.448

Sığır (Melez)  

14.815

5.245

20.060

7.606

19.546

 

Hayvan Türü

  Yetişkin 

  Genç-Yavru  

   Toplam   

  Sağılan Hayvan Sayısı  

Üretilen Süt (Ton)

Koyun (Merinos)

-

-

-

-

-

Koyun (Yerli)

271.467

41.592

313.059

181.277

13.233

Keçi (Tiftik)

-

-

-

-

-

Keçi (Kıl)

80.284

18.773

99.057

47.283

5.154

 

 Yumurta Tavuğu  

  Ördek  

  Et Tavuğu  

  Hindi  

  Kaz   

34.420

225

37.500

595

153

 

Arıcılık İşletme Sayısı 

 Yeni Kovan 

 Eski Kovan 

 Toplam Kovan 

 Üretilen Bal (Ton) 

Arı Mumu Üretimi (Ton)

475

61.747

43

61.790

621.091

27.315