Hayvancılık

Hayvancılık Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar

  • Arıcılık
  • Et besiciliği
  • Süt sığırcılığı
  • Et ve yumurta tavukçuluğu
  • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

Tunceli’de hayvancılık halkın temel geçim kaynağını teşkil eder. Fakat organize bir besi hayvancılığı gelişmemiştir. Sığır, koyun ve kıl keçisi beslenir. İlin iklimsel özellikleri ve bitki örtüsü arıcılık faaliyeteri için çok uygundur. İlin yüksek hayvancılık potansiyeli kullanılarak süt ve süt ürünleri ya da et ve et ürünleri üstüne yüksek kalitede ürün üretebilecek yatırıma elverişlidir. İlin iklimsel özellikleri ve bitki örtüsü ve ilde sanayinin gelişmemiş olması arıcılık faaliyeteri için Tunceli’yi çok cazip hale getirmektedir. 

 

Hayvan Türü

  Yetişkin  

   Genç-Yavru    

  Toplam  

  Sağılan Hayvan Sayısı  

  Üretilen Süt (Ton) 

Sığır (Yerli)   

2.965     

1.137

4.102

2.028

2.718

Manda

-

-

-

-

-

Sığır (Kültür)

6.320

2.053

8.373

3.729

13.448

Sığır (Melez)  

14.815

5.245

20.060

7.606

19.546

 

Hayvan Türü

  Yetişkin 

  Genç-Yavru  

   Toplam   

  Sağılan Hayvan Sayısı  

Üretilen Süt (Ton)

Koyun (Merinos)

-

-

-

-

-

Koyun (Yerli)

271.467

41.592

313.059

181.277

13.233

Keçi (Tiftik)

-

-

-

-

-

Keçi (Kıl)

80.284

18.773

99.057

47.283

5.154

 

 Yumurta Tavuğu  

  Ördek  

  Et Tavuğu  

  Hindi  

  Kaz   

34.420

225

37.500

595

153

 

Arıcılık İşletme Sayısı 

 Yeni Kovan 

 Eski Kovan 

 Toplam Kovan 

 Üretilen Bal (Ton) 

Arı Mumu Üretimi (Ton)

475

61.747

43

61.790

621.091

27.315

 

 

Tahıllar Ve Diğer Bitkisel Ürünlerin Üretim Miktarı (Ton)

Örtü Altı Sebze Ve Meyve Üretim Miktarı (Ton)

Bitkisel Üretim Değeri (Bin TL)

 

Büyükbaş

Hayvan Sayısı

Küçükbaş Hayvan Sayısı

Canlı Hayvanlar Değeri (Bin TL)

Hayvansal Ürünler Değeri (Bin TL)

Kişi Başına Tarımsal Üretim Değeri (TL)

Toplam Tarımsal Üretim (Bin TL)

Tunceli

114.633

39

70.610

28.516

336.518

394.218

122.008

7.113

586.836

Türkiye

119.464.975

7.862.738

135.885.136

16.105.025

44.312.308

117.796.767

69.926.449

4.005

323.608.353