Madenler

Tunceli İli Madenleri

MADEN

LOKASYON

Bakır (Cu)

Ovacık (Mamlıs, Kakbil) zuhuru

Jips (Jips)

Pardı Köyü Sahası

Krom (Cr)

Pülümür-Bağderesi Sahası

Resmezza Der-Zilezur Sahası

Ovacık (Çolaklar, Harmikızılçayır, Berke) Sahaları

Kum-Çakıl (Kçm)

Merkez-Munzur, Pülümür Çayları Sahaları

Çemişkezek-Togardere Sahası

Mazgirt-Lazlan, Göktepe Köyü Sahası

Ovacık-Çakmaklı Köyü Sahası

Pertek-Hozat Dere Sahası

Tuğla-Kiremit (TğKi)

Mazgirt -Akpazar Sahası

 KAYNAK: MTA, 2010

 

Bakır-kurşun-çinko ile ilgili yapılan çalışmalarda Ovacık-Kakbil zuhurunda küçük boyutlu bir cevherleşme bulunmaktadır. Kromla ilgili yapılan çalışmalarda Pülümür-Bağderesi sahasında 16.000 ton muhtemel rezerv tespit edilmiştir. Yatak geçmiş yıllarda işletilmiştir. Ovacık ilçesindeki Çolaklar, Harmikızılçayır, ve Berke sahalarında da 2.500 ton görünür, 4.800 ton muhtemel rezerv tespit edilmiştir. Yataklardan geçmiş yıllarda 6.750 ton cevher üretilmiştir. Merkez, Çemişgezek ve Mazgirt ilçelerinde elenerek kullanılabilecek nitelikte toplam 140.000 m3, Ovacık ve Pertek ilçelerinde de inşaat için kullanılmaya elverişli toplam 65.000 m3 muhtemel kum-çakıl rezervi bulunmaktadır. Pülümür-Pardıköyü Jips zuhurlarında ise toplam 1 milyon ton muhtemel jips rezervi belirlenmiştir. Mazgirt-Akpazar sahasında ise iyi kalitede 24 milyon ton tuğla-kiremit rezervi bulunmaktadır (MTA, 2010).