Genel Sektörel Yapı

 

Tunceli Organize Sanayi Bölgesi (OSB), 1998’de kurulmuş olmasına rağmen 2009 yılında faaliyete geçmiştir. OSB'de mevcut durumda 18 fabrika bulunmakta, bunlardan 11'i düzenli faaliyet göstermekte ve bu işletmelerde yaklaşık 450 kişi istihdam edilmektedir. Faaliyet alanları olarak bal paketleme, PVC kapı pencere imalatı, tekstil, ahşap mobilya, gıda, plastik ve ambalaj ön plana çıkmaktadır. Tunceli, yatırım teşvik sisteminde 5. bölgede yer almasına rağmen OSB’de yapılacak önceden belirlenmiş imalat sanayii yatırımları için 6. bölge teşviklerinden yararlanabilmektedir.

Tarımsal ürünlerin, işlenmemiş olarak piyasaya sunulması, katma değer zincirinde alt sıralarda kalınmasına yol açmaktadır. OSB’nin altyapı sorunları çözümlenmesi, hediyelik yöresel ürün üretiminin ve organik tarım ve hayvancılığa dayalı gıda sanayiinin teşvik edilmesi, Tunceli’de sanayi sektöründe üretilen katma değerin artmasını sağlayacaktır.

İllere Göre En Çok Kodlanan 5 Faaliyet

TUNCELİ

Sıra

Kodu

Açıklama

Kapasite Rapor Sayısı

1

23,63

Hazır beton imalatı

6

2

08.12

Çakıl ve kum ocaklarının faaliyetleri; kil ve kaolin çıkarımı

5

3

56,29

Diğer yiyecek hizmeti faaliyetleri

4

4

18,14

Ciltçilik ve ilgili hizmetler

3

5

18,12

Diğer matbaacılık

3

 

İllere Göre En Çok Kodlanan 5 Ürün

TUNCELİ

Sıra

Kodu

Açıklama

Kapasite Rapor Sayısı

1

23.63.10.00.00

Hazır beton

6

2

56.29.19.00.01

Sözleşme esasına dayalı diğer yiyecek hizmetleri (Yemek fabrikaları ve toplu yemek mutfakları)

4

3

08.12.12.30.02

Mıcır

4

4

18.12.19.90.96

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer basılı ürünler

3

5

18.12.19.90.00

Başka yerde sınıflandırılmamış diğer basılı ürünler

3

 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından yayınlanan kapasite kullanım raporlarına göre Tunceli’de ekonomik faaliyetin kaynağa bağlı sektörlerde yoğunlaştığı görülmektedir. En çok kodlanan beş faaliyet ve ürün bilgilerine bakıldığında, işletmelerin düşük katma değerli faaliyetlerde bulundukları sonucuna varılmaktadır.

Aşağıdaki tabloda ülke geneline ait "en çok kodlanan on faaliyet" verilmiş olup, görülebileceği gibi ülke geneline ait faaliyetler ile Tunceli'nin faaliyetleri örtüşmemektedir. 

 

2017 Yılı Sanayi Kapasite Raporu İstatistikleri

Bölüm Adı

2017

Kapasite Raporu Sayısı

Toplam İçindeki Payı

Gıda ürünlerinin imalatı

8.863

10,83

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç)

8.749

10,70

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı

7.071

8,64

Tekstil ürünlerinin imalatı

6.438

7,87

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı

5.866

7,17

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı

5.235

6,40

Giyim eşyalarının imalatı

4.386

5,36

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı

3.288

4,02

Mobilya imalatı

3.061

3,74

Diğer madencilik ve taş ocakçılığı

3.005

3,67

 

 

 

 

TOBB tarafından yayınlanan illere ait birtakım veriler aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. Özellikle 2018 yılına dair verilere bakıldığında toplam 53 (şirket + kooperatif + gerçek kişi işletmesi) şirket açılmış; ancak, kapanan işletme sayısı toplamda 43 gibi yüksek bir değerde gerçekleşmiştir. Kapanan işletmelerin açılan işletmelere oranı % 81 gibi yüksek bir değer almış, bir diğer ifade ile açılan her 10 işletmeden 8'i kapanmıştır. Diğer yandan, kurulan işletmelerin toplam sermayesine bakıldığında, İl açısından bir diğer olumsuz gösterge ile karşılaşılmaktadır.

2018 Yılı Kurulan ve Kapanan Şirket İstatistikleri

 

NUTS 3

KODU

 

İL ADI

2018 OCAK-ARALIK (ON İKİ AYLIK)

2017 OCAK-ARALIK (ON İKİ AYLIK)

KURULAN

TASFİYE

KAPANAN

KURULAN

TASFİYE

KAPANAN

ŞİRKET

KOOP.

GER. KİŞİ
TİC. İŞL.

ŞİRKET

KOOP.

ŞİRKET

KOOP.

GER. KİŞİ
TİC. İŞL.

ŞİRKET

KOOP.

GER.

KİŞİ
TİC. İŞL.

ŞİRKET

KOOP.

ŞİRKET

KOOP.

GER.

KİŞİ
TİC. İŞL.

TRB14

TUNCELİ

28

4

21

3

0

1

2

37

21

2

21

0

0

6

0

8

 

Kurulan Şirketlerin Yıllık Sermaye Dağılımı

Nuts 3 Kodu

İl Adı

2018

Şirket

Gerçek Kişi

Kooperatif

Kurulan

Sermaye

Kapanan

Tasfiye

Sayı

Kapanan

Kurulan

Kapanan

Tasfiye

TRB14

TUNCELİ

28

3.965.000

1

3

21

37

4

2

0