Genel Sektörel Yapı

 

Kapasite kullanım raporları da Tunceli’de ekonomik faaliyetin kaynağa bağlı sektörlerde yoğunlaştığını
göstermektedir.

 

 

Tunceli’de kapasite kullanım raporlarında en çok kodlanan faaliyetler ve ürünler gıda ve inşaat sektörleri
tarafından talep edilen ürünlerdir.

 

İl bazında detaylı bir analiz için, NACE sınıflandırmasında ve yerel birim sayısı ve istihdamı içeren veTÜİK’ten temin edilebilen veri seti 2000 yılına aittir. 2000 sonrasında Türkiye ekonomisinde meydana gelendeğişim bu veri setinin ortaya koyduğu sektörel uzmanlaşma ve yığınlaşma örüntüsünün bugün belli ölçülerde değişmiş olduğunu düşündürmektedir. 2 Ancak Tunceli’de değişimin daha yavaş olduğuna işaret eden göstergeler de mevcuttur.

2000 yılı verilerine göre Tunceli’de uzmanlaşmanın hizmetler sektöründe olduğu görülmektedir. Sanayi ise yok denecek kadar azdır. Gençler arasında aşırı sanayinin kentin dokusuna zarar vereceğini düşünenlerin oranı %18 ile azımsanmayacak ölçüdedir (Bkz. Kısım 4).

Tunceli’de sanayi bölgesi 1998’de kurulmuş olmasına rağmen 2009 yılında faaliyete geçmiştir. Sanayi bölgesinde hali hazırda biri PVC doğrama diğerleri gıda sektöründe olmak üzere şirket başına yaklaşık 10 kişinin çalıştığı 4 adet firma bulunmaktadır. Tunceli teşvik sisteminde 5. bölgede yer almasına rağmen, OSB’de yapılacak yatırımlar için 6. bölge teşviklerinden yararlanmaktadır (Fırat Kalkınma Ajansı, 2013)

Tarımsal ürünlerin, işlenmemiş olarak piyasaya sunulması, katma değer zincirinde alt sıralarda kalınmasına yol açmaktadır. OSB’nin altyapı sorunları çözümlenmesi, hediyelik yöresel ürün üretiminin ve organik tarım ve hayvancılığa dayalı gıda sanayiinin teşvik edilmesi, Tunceli’de sanayi sektöründe üretilen katma değerin artmasını sağlayacaktır.