Neden Tunceli

Tunceli, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat havzasında yer almaktadır ve coğrafi olarak güneyinde Elazığ, doğusunda Bingöl, kuzeyinde Erzincan ve kuzeydoğusunda Erzurum illeri ile çevrilidir. Tunceli’de ekonomik faaliyetler tarım, hayvancılık, inşaat sektörü, su ürünleri ve turizm alanlarına yoğunlaşmış bulunmaktadır. Doğa turizmi, inanç ve kültür turizmi, iyi tarım ve organik tarım uygulamaları başta olmak üzere hayvancılık, su ürünleri üretimi ve bitkisel üretim ile küçük ölçekli imalat sanayi ilimizin gelişmeye açık sektörleri olarak görülmektedir. İlde, birer adet organize sanayi bölgesi ile küçük sanayi sitesi hizmet vermektedir. Alt yapı sorunlarını tamamlamış olan OSB, 2012 yılı itibariyle faaliyete geçmiş olup, tahsisi yapılmayan parseller için yatırımcılarını beklemektedir. İlimiz teşvik sisteminde 5. bölgede yer alsa da, OSB’de yapılan yatırımların 6. bölge desteğinden (en avantajlı) faydalanması önemli bir fırsat olarak değerlendirilebilir.

Tarım ve hayvancılık sektöründeki başlıca yatırım önerileri; arıcılık, et besiciliği, alabalık yetiştiriciliği, et ve yumurta tavukçuluğu, küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ve organik tarım / iyi tarım faaliyetleri olarak sıralanabilir. Doğal güzellikleri ile ön plana çıkan ilimizde doğa turizmi, dağ ve kayak turizmi, termal turizm, kültür ve inanç turizmi ve yaz turizmi turizm sektöründe öne çıkan potansiyel yatırım alanları arasındadır. Gıda sanayinde bal işleme ve paketleme, su şişeleme, aromatik ürünleri işleme ve paketleme, organik kuru sebze işleme ve paketleme faaliyetleri yatırım alanları önerileri olarak sıralanabilir. Hizmet sektörü başlığı altında ise eğitim ve inşaat sektörleri önemli yatırım potansiyeline sahiptir. İlde kurulan Munzur Üniversitesi’nin beraberinde getirdiği nüfus artışı ilerleyen yıllarda ivme kazanacak olup, yurt, konut ve hizmet binası talebi gün geçtikçe artış gösterecektir.

A.     Tunceli’ye Yatırım İçin 12 Neden:

 1. Yeni Teşvik Sistemi kapsamında en avantajlı ikinci bölgede (5. bölge) yer alması
 2. Hibe destekleri ve kalkınmayı destekleyici kurumların varlığı
 3. DAP Projesi illeri kapsamında bulunması
 4. Bakir ekonomisi, yer altı ve yer üstü zenginliklerinin varlığı
 5. Doğa ve Kültür Turizmi açısından önemli fırsatlar sunması, Munzur Vadisi Milli Parkı
 6. Karadeniz geçiş güzergahında bulunması
 7. İşgücü potansiyeli
 8. Emek-yoğun teknoloji yatırım potansiyeli
 9. Munzur Üniversitesi’nin bulunması
 10. Alt yapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlanmış olan Organize Sanayi Bölgesi’nin müracaata müsait parsellerinin bulunması
 11. Su ürünleri yetiştiriciliği için zengin yer altı ve yerüstü su kaynaklarının bulunması
 12. Sulanabilir tarım arazilerinin varlığı.