Ticaret ve Lojistik

Tunceli il merkezi, Elazığ’ı Erzincan ve Erzurum illerine bağlayan devlet karayolu üzerinde bulunmaktadır. Kuzey komşusu Erzincan üzerinden Gümüşhane, Erzurum, Bayburt gibi iller aracılığı ile Doğu Karadeniz’e, güney komşusu Elazığ üzerinden ülkenin batısına ve güneyine bağlanabilmektedir. Doğu komşusu Bingöl üzerinden ise Muş, Bitlis ve Van gibi illerimize bağlantısı bulunmaktadır.

Konumu itibariyle özellikle Güney – Kuzey güzergâhı üzerinde önemli bir potansiyel barındıran Tunceli; Mersin, Adana, İskenderun, Hatay gibi illeri kapsayan Doğu Akdeniz bölgesi ile Gazi Antep, Şanlı Urfa, Diyarbakır, Mardin, Batman gibi illeri kapsayan GAP Bölgesini Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Trabzon, Rize, Artvin gibi illerimize bağlayan alternatiflerden birini oluşturmaktadır. Doğu Karadeniz’deki en önemli limana sahip olan Trabzon’a uzaklığı (Erzincan, Gümüşhane üzerinden) 373 km iken, Akdeniz’e açılan İskenderun Limanı’na 552 km, Mersin’e ise 646 km’dir. Trabzon Limanı’nın ülkemizin Karadeniz üzerinden komşu ülkeler ile ticaretinde sahip olduğu önemi göz önünde bulundurulduğunda, Doğu Karadeniz’in Tunceli üzerinden Güneye bağlantısının önemi daha da artacaktır.

Elazığ’ı Tunceli’ye, oradan da Erzincan’a bağlayan karayolu Elazığ - Tunceli arasında iki seçenekli olup, birincisi Elazığ – Kovancılar – Tunceli, ikincisi ise Elazığ – Pertek – Tunceli şeklindedir. Elazığ – Kovancılar – Tunceli yolu yaklaşık 140 km’dir ve bölünmüş yol olarak hizmet vermektedir. Pertek üzerinden Tunceli’ye bağlanan yol ise yaklaşık olarak 80 km olup, Elazığ – Tunceli arasında bulunan Keban Baraj Gölünden dolayı ulaşım feribotlar ile sağlanmaktadır. Diğer yandan, bu yolda Pertek – Tunceli arasındaki kısımda devam eden yol çalışmaları bittiğinde, özellikle çok fazla sayıda keskin dönemecin devreden çıkmasıyla, ulaşım kalitesinde önemli bir artış sağlanmış olacaktır.

İl merkezinden geçen devlet karayolu, Doğu Anadolu’da kuzeyi güneye bağlayan karayolu olup, ulaşımda önemi büyüktür. Tunceli-Pülümür arasında kışın meydana gelen çığları önlemek için toplamda 26 adet ve 400 m uzunluğunda çığ tünelleri mevcuttur.

İlde demir yolu ağı mevcut değildir.

Tunceli’nin Bazı Önemli Ticari Merkezlere Olan Uzaklığı

Tunceli - Erbil             

729 km

Tunceli - Süleymaniye

906 km

Tunceli - Kerkük      

809 km

Tunceli - Zaho            

532 km

Tunceli - Halep            

622 km

Tunceli - Şam            

953 km

Tunceli - Batum        

502 km

Tunceli - Mersin  

703 km

Tunceli - İskenderun  

612 km

Tunceli - Trabzon        

374 km