Ekonomi

Tunceli’de temel ekonomik faaliyet tarım ve hayvancılıktır. TÜİK verilerine göre il genelinde toplam işlenen tarım alanı 2017 sonu itibariyle 502.281 dekar olup; tahıl ve diğer bitkisel ürünlerin alanı (ekilen ve nadasa bırakılan) 475.122 dekar, sebze bahçeleri alanı 4.573 dekar, meyveler, içecek ve baharat bitkileri alanı ise 22.586 dekardır. Ekili arazilerin büyük kısmında buğday, arpa, burçak gibi tahıllar, geri kalan kısımlarında ise yem bitkileri ve baklagiller yetiştirilmektedir.

2017 yılı TÜİK verilerine göre Tunceli'de toplam büyükbaş hayvan sayısı 28.516, küçükbaş hayvan sayısı ise 336.518'dir. Kişi başına tarımsal üretim değeri 7.113 TL olup, toplam tarımsal üretim değeri ise 586.836.000 TL'dir. 

Tunceli, TRB1 bölgesinde sanayinin en az geliştiği il olup, özel sektör istihdamı bölge ve ülke ortalamasının altındadır. Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı toplam 24 şirkette 213 kişi istihdam edilmektedir. Tunceli’de sırasıyla gıda, yapı elemanları, ambalaj, mobilya gibi sektörler ön plana çıkmaktadır.

2016 yılında il genelinde toplam girişim sayısı 3.010 olarak gerçekleşmiştir.

Tunceli, 2017 yılında 520 bin $ tutarında ihracat yapmışken, 2018 yılının ilk on bir ayında ilden yapılan ihracat toplamı 518 bin $ olarak gerçekleşmiştir. İhracatın zaman zaman sıfır olarak kayıtlara geçtiği geçmiş yıllara göre bu rakamlar İl için iyiye işarettir.

 

TUNCELİ TSO ÜYE BİLGİLERİ

ŞİRKET TİPİ

MEVCUT DURUM

   AKTİF   

   PASİF    

A.Ş.                                            

56

    8  

DİĞER

1

1

GERÇEK KİŞİ

242

132

KOLLEKTİF ŞİRKET

-

-

KOOPERATİF

47

20

LİMİTED ŞİRKET

211

93

TOPLAM

557

254

Kaynak: Tunceli TSO, 2018

 

Temel İşgücü İstatistikleri

İstihdam Oranı

   49,7    

İşgücüne Katılım Oranı

    54

İşsizlik Oranı

    8,1

Kaynak: TÜİK, 2013

 

İlimiz İsmet İnönü Mahallesi Harçik mevkiinde bulunan 106 Hektar alan üzerinde Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmaları 1990 yılında yapılan ön etüt sonucu; 23.12.1990 tarihli ve 20734 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yatırım programına alınıp, Tunceli Organize Sanayi Bölgesinin kurulması yönünde yapılan çalışmalara başlanmıştır.

Merkeze bağlı İsmet İnönü Mahallesi Harçik mevkiinde bulunan Tunceli OSB'nin kuruluş payları aşağıdaki gibidir:

Tunceli İl Özel İdare Müdürlüğü %25

Tunceli Belediye Başkanlığı %13

Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığı %13 

OSB Yatırımcı Kuruluşlar %49 

 

Tunceli Organize Sanayi Bölgesi altyapı inşaatı işine ait Etüt Proje ve Mühendislik Hizmetleri 1997 tarihinde tamamlanarak Bakanlık onayına müteakip 24.12.1997 tarihinde ihale edilmiş ve 15.01.1998 tarihinde ihale sözleşmesi imzalanarak altyapı işi yapımına başlanmıştır.

Tunceli Organize Sanayi Bölgesinde mevcut bulunan 36 sanayi parselinin altyapısının % 90’ı 14.12.2001 tarihi itibari ile tamamlanmıştır. OSB tarafından yapılan arsa satışlarına yatırımcı ve girişimciler tarafından herhangi bir talep olmadığından Bakanlığımız tarafından 11.09.2002 tarihi itibariyle geçici tasfiyesi yapılmıştır.

Ancak; 2010 yılında yatırımcı ve girişimcilerden gelen arsa talepleri doğrultusunda Tunceli OSB'nin yeniden faal hale getirilmesi için Müteşebbis Heyet Başkanlığımız tarafından gerekli çalışmalar yapılmış ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına talepte bulunularak OSB’nin yeniden faal hale getirilmesi çalışmaları kapsamında Bakanlık tarafından 2011 yılı yatırım programına alınmıştır.

Geçici tasfiye ile yeniden faal hale getirilmesi süreci arasında kanalizasyon, içme suyu şebeke hattı, yağmur suyu, yangın hidratları, şebeke içi kanalizasyon ve içme suyu borularında tasfiye kabulü tarihinden bugüne kadar geçen sürede mevcut imalatlarda bozulma, tıkanma ve arızalar nedeniyle kısmen tahribatlar oluşmuştur.

 

Yıllara Göre Alınan Yatırım Teşvik Belgesi

Teşvik İstatistikleri (2013-2018)

 

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Alınan Teşvik Belgesi Sayısı

12

2

8

1

5

4

Toplam Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL)

31

5

21

14

24,76

7,276

Öngörülen Toplam İstihdam

190

26

65

0

173

195

Kaynak: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı