Ekonomi

Tunceli’nin ekonomisinin esas belirleyeni tarım ve hayvancılık faaliyetleridir. TÜİK verilerine göre il genelinde toplam işlenen tarım alanı ve uzun ömürlü bitkilerin alanı 2013 sonu itibari ile 61.699 ha düzeyindedir. Ekili arazilerin %67’lik kısmını tahıllar (Buğday, Arpa, Burçak), %24’lük kısmını yem bitkileri, %7’lik kısmını baklagiller, %2’lik kısmını ise diğer ürünler oluşturmaktadır.

Tunceli, TRB1 bölgesinde sanayinin en az geliştiği il olup; hem istihdam hem de Ticaret ve Sanayi Odası’na kayıtlı şirket sayısı bakımından bölgenin ve ülkenin çok gerisindedir. Tunceli’de Ticaret ve Sanayi Odası’na bağlı toplam 24 şirkette 213 kişi istihdam edilmektedir. Tunceli’de sırasıyla Gıda, Yapı Elemanları

Tunceli, 2013 yılında 21.000,00 USD ile ihracatta ülke genelinde sonuncu olmuştur. Geçmiş yıllarda ihracat miktarı zaman zaman sıfır olarak kayıtlara girmiştir. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre 2014 yılında ihracat miktarı bir önceki yıla göre yaklaşık 3 kat artarak 86.890,00 USD olarak gerçekleşmiştir.

TUNCELİ TSO TOPLAM ÜYE SAYISI

ŞİRKET TİPİ

MEVCUT DURUM

   AKTİF   

   PASİF    

A.Ş.                                            

50 

    7    

DİĞER

2

0

GERÇEK KİŞİ

348

83

KOLLEKTİF ŞİRKET

-

-

KOOPERATİF

53

10

LİMİTED ŞİRKET

224

49

TOPLAM

677

149

Kaynak: Tunceli TSO, 2014

İstihdam Oranı

   49,7    

İşgücüne Katılım Oranı

    54

İşsizlik Oranı

    8,1

Kaynak: TÜİK, 2013

İlimiz İsmet İnönü Mahallesi Harçik mevkiinde bulunan 106 Hektar alan üzerinde Organize Sanayi Bölgesi kurulması çalışmaları 1990 yılında yapılan ön etüt sonucu; 23/12/1990 tarihli ve 20734 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yatırım programına alınıp Tunceli Organize Sanayi Bölgesinin kurulması yönünde yapılan çalışmalara başlanılmıştır.

  • Tunceli İl Özel İdare Müdürlüğü’nün %50 hisse,
  • Tunceli Belediye Başkanlığı’nın %25 hisse,
  • Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlığının %25 hisse iştiraki ile İlimiz İsmet İnönü Mahallesi Harçik mevkiinde kurulmuştur.

Tunceli Organize Sanayi Bölgesi altyapı inşaatı işine ait Etüt Proje ve Mühendislik Hizmetleri 1997 tarihinde tamamlanarak Bakanlık onayına müteakip 24/12/1997 tarihinde ihale edilmiş ve 15/01/1998 tarihinde ihale sözleşmesi imzalanarak altyapı işi yapımına başlanmıştır.

Tunceli Organize Sanayi Bölgesinde mevcut bulunan 36 sanayi parselinin altyapısının % 90’ı 14/12/2001 tarihi itibari ile tamamlanmıştır. OSB tarafından yapılan arsa satışlarına yatırımcı ve girişimciler tarafından herhangi bir talep olmadığından Bakanlığımız tarafından 11/09/2002 tarihi itibariyle geçici tasfiyesi yapılmıştır.

Ancak; 2010 yılında yatırımcı ve girişimcilerden gelen arsa talepleri doğrultusunda Tunceli OSB'nin yeniden faal hale getirilmesi için Müteşebbis Heyet Başkanlığımız tarafından gerekli çalışmalar yapılmış ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına talepte bulunularak OSB’nin yeniden faal hale getirilmesi çalışmaları kapsamında Bakanlık tarafından 2011 yılı yatırım programına alınmıştır.

Geçici tasfiye ile yeniden faal hale getirilmesi süreci arasında kanalizasyon, içme suyu şebeke hattı, yağmur suyu, yangın hidratları, şebeke içi kanalizasyon ve içme suyu borularında tasfiye kabulü tarihinden bugüne kadar geçen sürede mevcut imalatlarda bozulma, tıkanma ve arızalar nedeniyle kısmen tahribatlar oluşmuştur

Geçici tasfiye sürecinde OSB altyapısında meydana gelen yıpranma ve bozulmalar nedeniyle Fırat Kalkınma Ajansı tarafından 2011 yılında Sanayi Altyapılarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında yapılan teklif doğrultusunda Başkanlığımız tarafından Ajansa proje sunularak iyileştirme ve geliştirme kredi sözleşmesi yapılmıştır. Fırat Kalkınma Ajansı aracılığı ile OSB altyapısının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi kapsamında hazırlanan proje ile halen yürütülmekte olup, 2013 yılının Nisan ayında bitirilmesi düşünülmektedir.

Bölgede bulunan 36 sanayi parseline yatırımcılar tarafından yapılan başvuruların fazla olması nedeniyle mevcut 36 sanayi parseli üzerinde yapılan çalışmalar ile parsel sayıları artırılarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Sanayi Bölgeleri Genele Müdürlüğü) onayına müteakip mevcut parsel sayısı 43’e çıkarılmıştır. 

Bölgede bulunan 43 adet parselden 32 adet parsel yönetim kurulu tarafından tahsis edilmiş olup, bugün itibari ile 32 yatırımcı ile Bedelsiz Arsa Sözleşmesi imzalanmıştır.

 

Teşvik İstatistikleri (2013-2016)

 

2013

2014

2015

2016

Alınan Teşvik Belgesi Sayısı

12

2

8

1

Toplam Sabit Yatırım Tutarı (Milyon TL)

31

5

21

14

Öngörülen Toplam İstihdam

190

26

80

0

Kaynak: Ekonomi Bakanlığı